Filtri per sensori

Filtri per sensori

Applicazioni: analisi acqua, gas, atmosfera….

Center wavelengthFWHMPeak TransmissionAve Blocking range
220 ±2nm8 ±2nm≥15%
OD5@200-1200nm
280 ±2nm8 ±2nm≥25%
OD5@200-1200nm
650±2nm10 ±2nm≥80%
OD4@200-1200nm
650 ±2nm20 ±2nm≥80%
OD4@200-1200nm
650 ±2nm40 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm
809 ±2nm10 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm
809 ±2nm20 ±3nm≥80%
OD4@200-1100nm
809 ±2nm40 ±4nm≥80%
OD4@200-1100nm
850 ±2nm10 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm
850 ±2nm15 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm
850 ±2nm40 ±4nm≥80%
OD4@200-1100nm
905 ±2nm15 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
905 ±2nm40 ±4nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
940 ±2nm20 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
940 ±2nm40 ±4nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
940 ±2nm80 ±5nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
970 ±2nm20 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
970 ±2nm40 ±4nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
970 ±2nm60 ±5nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
1064 ±2nm10 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
1064 ±2nm20 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
1570 ±2nm10 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700
1570 ±2nm20 ±2nm≥80%
OD4@200-1100nm & OD3@1200-1700